معرفی پرسنل

آژانس پرسپولیس سیر کیش

مصطفی سالمی

تور خارجی(مالزی، چین ،دبی)

09347692190

خانم کشاورز

تور داخلی(کیش، مشهد ،شیراز)

07644424703

آقای سالمی

پشتیبانی پروازهای چارتری

09199554102
خبرنامه پیامکی

با ثبت شماره همراه خود از اخبار ما مطلع شوید