ونیزی ها در صدد کاهش تعداد گردشگران به این شهر هستند

شاید این عجیب به نظر برسد در دنیایی که همه به دنبال جذب گردشگر هستند در ونیز به دنبال کاهش آن هستند. اما این کار ‏برای حفاظت از سازه های تاریخی شهر صورت می گیرد و قرار است محدودیتی برای بازدید گردشگران از این شهر صورت ‏بگیرد تا از تردد بیش از حد و تجمع در اماکن تاریخی شهر ونیز جلوگیری شود. ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

در برخی فصول جمعیت بیش از حدی به این شهر در ایتالیا می آیند و مقامات این شهر در فکر چاره ای برای کنترل این جمعیت ‏هستند که قرار است برنامه ای را تا سال 2017 ارائه کنند که بر اساس آن محدودیتی برای تعداد گردشگران در هر زمان در نظر ‏گرفته شود. ‏ ‏

ونیز همیشه زیباست و یکی از مقاصد گردشگری محبوب بسیاری از مسافران است. اما نگرانی هایی از تردد جمعیت بیش از حد ‏به روی کانال های این شهر زیبا وجود دارد. تقریبا سالانه 20 میلیون گردشگر به این شهر می آیند این در حالیست که جمعیت ‏خود شهر فقط 54000 نفر است. این جمعیت بیش از اندازه به پل های تاریخی که روی کانال های شهر ونیز قرار دارند فشار می ‏آورد و ممکن است به مرور زمان به آن آسیب برساند

خبرنامه پیامکی

با ثبت شماره همراه خود از اخبار ما مطلع شوید